Добре дошли в страницата на ЛЕВ СЕКЮРИТИ ГРУП
Връзка с нас: +359 2 91 166, +359 2 952 15 61

Корпоративна сигурност

corp s

Комплексни професионални решения в сферата на индивидуалната и корпоративна сигурност, /планиране, подготовка и провеждане на комплексни охранителни мероприятия за превенция и защита на персонални или корпоративни интереси/

 Информационно осигуряване и оперативна логистика на бизнес проекти и стопанска дейност, /придобиване и анализ на търговска информация от значение за бизнес развитието на конкретния клиент/

 Консултации и обучения по лична и корпоративна сигурност. /индивидуални и групови обучения за безопастност и поведение в риск/

 Организация на дейности по Закона за защита на класифицираната информация, /създаване на Регистратури по ЗЗКИ, обучение на служители по опазване на фирмена тайна и защита на класифицираната информация/.

logo-bg

„Лев Секюрити Груп” АД е фирма с 20 годишна история, специализирала дейността си в сферата на корпоративната и лична сигурност. С познатото до момента име „Спартак Секюрити” АД дружеството е синоним на доверие и сигурност за многобройните си партньори и клиенти.

Връзка с Нас:

Мониторинг център:
02 958 5817, 0897 885 979

Дежурна част:
02 952 2879, 0897 885 965

Техническа поддръжка:
0897 885 973

Адрес:
гр. София 1408, ул. Капитан Тодор Ночев №30

Последни новини: